FB Po Slovensky Deutsch English

Plánujte s nami

Od roku 2001 sa technicky pre orientáciu, pohyt a hry v prírode otvorili nové možnosti. Putovať môžete dnes prírodou nielen po klasicky vyznačkovaných turistickych trasách, ale aj turistom prístupných lesných cestách a chodníkoch využívajúc pritom podklady navigačných prístrojov GPS či digitálnych lesníckych máp. Skôr narodení turisti si možno ešte pamätajú školami organizované brannošportové dni s rôznymi športovými hrami a súťažami. Rádioamatéri v krúžkoch DP a Zväzarmu tiež "Hon na líšku" s VKV anténou v ruke. Teraz podobne priaznivci geocachingu s úmyslom sprístupniť krásu prírodných výtvorov s neuveriteľnou vynaliezavosťou umiestnili niekoľko schránok obsahujúcich rôzne prekvapenia. Obyčajne sa k nim viaže aj nejaký historický príbeh či zaujímavá príhoda. Nie vždy však zadané súradnice privedú hľadača - keškára priamo k miestu jej umiestnenia. Veľakrát predtým sa musí cestou vyriešiť niekedy nie ľahká hádanka viažúca sa k tomuto miestu a až použitím logickej úvahy zistiť skutočné GPS súradnice "finálu". Adrenalín, radosť z hry a pocit, že na to máte urobil z niektorých keškárov zaujatých zberačov drevených SWG mincí, podobne ako pri turistických známkach. V našom bezprostrednom okolí ich môžete nájsť niekoľko (Hrnčiarovo, Roh, 9 partizánov, Sharp Hill, Sharp Hill II, Military Point, I.D.Dibrova, VapenicaSlavni rodaci: Jan Vagac atď.). V prípade záujmu poradíme, vysvetlíme, či poskytneme GPS a príslušné podklady k obohateniu pobytu u nás o tento zážitok v ktoromkoľvek ročnom období.