Vychádzky

Bezprostredne po príchode môžete využiť našu ponuku krátkych a časovo nenáročných vychádzok v bezprostrednom našom okolí po kopaniciach a lesných chodníkoch s možnosťami pekných výhľadov (Skala, Kopcové, Kubová a Panská lúka) zážitkov z ochutnávok produktov na farmách (napr. Kozia farma u Komárov), oboznámenia sa s históriou našich kopaníc alebo občerstvenia v tradičných krčmičkách (Krčma U Klačkov, krčma Na konci sveta. terasová reštaurácia - Country Saloon Cetuna), či účasti na miestnych remeselných, folklórnych a tradičných podujatiach.